Mедии/Преса

13.12.2009 - из вестник "Класа":
"Пиеса за 8 виолончели и симфоничен оркестър" от Доминик Льометр - "Всички музиканти говорят с един глас, който крие забележително богатство. Една непрекъсната, постоянна импровизация, която не може да се сравни с други жанрове в музиката. А под палката на Борис Спасов шоуто надмина всички очаквания. Той не за първи път експериментира в сферата на съвременната музика. Борис Спасов има особен афинитет към модерните автори, които съчетават по оригинален начин инструментите в ансамблите и в оркестъра."
03.11.2008 - Интервю във вестник "Класа"
08.06.2006 - из вестник "Култура":
Премиера на "Вълшебната флейта" от Моцарт - "Открои се прецизната музикална работа на диригента Борис Спасов. Очевидно е вдигнал художествената летва по-високо от обичайното за операта (в последните години!) - в посока на постигане на ансамбловост, споеност, интонация, артикулация, звук, фраза, динамика и т.н. съобразно със стила и интерпретаторските традиции. Борис Спасов добре поддържа темпоритъма на спектакъла, детайлите изпъкват с красотата си, гъвкава и елегантно модерирана е звучността на оркестъра - диригентът не позволява да се "затъмнят" певците. Един труден баланс, знак за майсторство и опитност в професията оперен диригент."
05.05.2006 - из вестник "Култура":
Премиера на "Жизел" от Адам - "Борис Спасов отдавна се е наложил като един от интересните балетни диригенти заради доброто разбиране на танцовите динамики, умелото изграждане на емоционални поанти и така необходимата за балета поетична акустика. Под неговата палка оркестърът постига онзи "вибриращ въздушен поток" на звука, така свойствен за балетната музика на Адам."
20.05.2005 - из вестник "Култура":
Премиера на "Дидона и Еней" от Пърсел - "Трябва да изтъкна специално отличната работа с певците и инструменталистите на диригента Борис Спасов. Инструменталният съпровод прозвуча чисто, в прецизен ансамбъл с изискан и изравнен звук. Явно е, че и на певците той е внушавал принципи и похвати на бароковата музикална интерпретация. Самият Борис Спасов с толкова увереност и въодушевление водеше спектакъла, че ми правеше удоволствие да го наблюдавам. Вече е рядкост да гледаш непревзет и искрен в себеотдаването си диригент! И музикант с култура и темперамент."
14.04.2005 - из вестник "Дневник":
Премиера на "Дидона и Еней" от Пърсел - "Диригентът е Борис Спасов - покоряващ с изящния си изтънчен усет към музиката. Красивата мелодична линия, експресивната музикална мисъл, хармоничният език, ловката полифония, английското народно звучене, популярната последна ария на Дидона - кулминация на цялата опера привличат въодушевлението на Борис Спасов."
21.03.1994 - из вестник "Култура":
"Спящата красавица" от Чайковски - "Изпълнението на оркестъра на Софийската Опера под диригентството на Борис Спасов - един талантлив и вече утвърден балетен диригент, беше на висота. Получи се необходимият синхрон между сцена и оркестър."
24.03.1993 - из вестник "Ранно утро":
Премиера на "Спящата красавица" от Чайковски - "Огромна заслуга за успеха на спектакъла има и оркестърът на Софийската Опера под ръководството на утвърдения вече диригент Борис Спасов. Затова и не случайно те специално бяха аплодирани."
11.05.1989 - из вестник "Работническо дело":
Премиера на "Парижката Света Богородица" от Морис Жар - "Даровитият млад диригент Борис Спасов постига богатство на звучността и балансираност на оркестъра."
17.01.1989 - из вестник "Работническо дело":
"Приветстваме и сръчната работа на Борис Спасов, диригент на премиерата на балет "Силфида" от Льовенскьолт - отличен балетен диригент, който освен че мисли в танцувални, не само в музикални единици, но и борави с твърде приемлива романтична звучност на оркестъра включително и в жанровите епизоди."
14.04.1987 - из вестник "Отечествен Фронт":
"Новата реализация на операта "Луд Гидия" от Парашкев Хаджиев на сцената на Русенския Оперен Театър се опираше здраво на прецизната и уверена ръка на диригента Борис Спасов. Диригентът водеше спектакъла със завидна активност и усет към естествения ритъм на музикалното действие."
28.12.1985 - из вестник "Труд":
"Обобщенията в операта "Звезда без име" от Парашкев Хаджиев са намерили и най-добрите страни в оркестровото мислене на композитора и са умело извлечени и разкрити от диригента Борис Спасов (привет на мекотата и сдържания лиризъм на този млад отличен професионалист)."
02.02.1985 - из вестник "Дунавска Правда":
"Най-същественото за интерпретацията на увертюрата "Кориолан" и 6-та "Пасторална" Симфония от Бетовен бе отличното техническо реализиране на произведенията, логичното и убедително изграждане на формата от диригента Борис Спасов и Русенските филхармоници. Изключителната мощ на музикалния израз на увертюрата "Кориолан", вярно намереното сдържано темпо, наситеният и плътен звук и великолепните динамични нюанси подпомогнаха успешното реализиране на творбата. Вътрешната "класическа" уравновесеност на частите на "Пасторалната" Симфония бе предпоставка за успешното изграждане на симфоничния цикъл. Релефното очертаване на музикалните теми, бодрото настроение в първата част, необходимото спокойствие и изразителност в бавната част, широко дихание на музикалната фраза, разнообразно настроение и подчертан танцувален характер на третата част, особената сила и емоционален заряд и силно въздействащите грандиозни кулминации на четвъртата част и убедително изграденият финал на симфонията бяха безспорен успех на Русенската филхармония и нейния диригент Борис Спасов."
26.12.1984 - из вестник "Дунавска Правда":
"Професионалната зрялост, добре постигнатата оркестрова звучност, динамична амплитуда и внушителните изграждания на двата дяла из операта "Момчил" на Пипков, както и специфичният "лиричен" стил на симфония №2 от Брамс, релефно-очертаната емоционално-образно същност на музикалните теми, отличино постигнатите изграждания и кулминации отново доказа качествата на младия диригент Борис Спасов, аплодиран възторжено от русенската публика."
26.02.1982 - из вестник "Музикален Живот":
"Третият концерт на Зимните музикални вечери, поверен на диригента на Русенската филхармония Борис Спасов, бе приятна изненада. Стабилният вкус и професионална вещина на младия музикант, направиха силно впечатление. С изящество, дълбочина и балансираност прозвучаха "Пет скици за струнен оркестър" от Марин Големинов и "Четирите годишни времена" от Вивалди."